logo kopia

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en manuell behandlingsteknik som utvecklats från osteopatin för att gynnsamt stötta kropp och psyke att återfå sin balans. Inom kraniosakral terapi finns en mängd olika manuella tekniker och terapeuten använder dessa för att påverka en fysisk funktion i kroppen. Terapeuten möter upp kroppen och dess vävnad genom olika handpositioner för att stödja och assistera kroppen tillbaka till optimal hälsa. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och vävnadsstörningar. Behandlingen är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning. 

Behandlingsområden

Det går att behandla alla delar av kroppen och behandlingen stöttar kroppen effektivt vid såväl utbrändhet och utmattningssyndrom, som fysisk, emotionella och/eller mentala obalanser. Behandling kan ske i förebyggande, behandlande eller rehabiliterande syfte. Specifika problem som kan behandlas är t.ex:

 • huvudvärk och migrän,
 • nacke/rygg/höftbesvär,
 • muskelspänningar,
 • kronisk smärta,
 • ledproblem,
 • stress och stressrelaterade besvär,
 • sömnproblem,
 • magbesvär,
 • förlossningsskador,
 • käkledsproblem,
 • koncentrationssvårigheter,
 • tinnitus,
 • fibromyalgi,
 • whiplash,
 • ischias,
 • tennisarmbåge, frozen shoulder,
 • mag- och tarmproblem, störningar i olika organ, autoimmuna sjukdomar,
 • klimakteriebesvär,
 • depression,
 • rädslor och fobier,
 • adhd och dyslexi. 

En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet.

Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med lätt hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden. En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser. När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge.
När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv. 

Anpassas efter dig

Kraniosakral terapi kan även ha en mental och emotionell effekt och behandlar med ett gott resultat hela kroppen, både fysiska och psykiska besvär. Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik. Klienten är alltid påklädd under behandlingen.