logo kopia

Företagsmassage

Avdragsgill massage

Som företag/företagare kan Ni anlita Kroppshälsan med Er friskvård. Denna friskvård är avdragsgill enlig gällande lagstiftning om all personal på företaget erbjuds denna förmån.

"Riksdagen har beslutat att massage skall räknas som friskvård, och det gör att all personal på företagen kan erbjudas massage utan att bli förmånsbeskattade. För att massagen skall vara skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen.
(Proposition nr:2002/03:123, beslutet togs 30 dec 2003."

Varför anlita just Kroppshälsan KAL?

Allt fler företag anlitar Kroppshälsan för vi står för hög kvalité med vår friskvård. I massagebehandling arbetar vi terapeutiskt med Dina anställda vilket innebär att vi reducerar smärta och ökar rörligheten i muskulaturen. Utöver massagen får den anställde streching och rörlighetsövningar av oss massörer (som hemläxa) för att lättare nå ett snabbt resultat samt involvera sig själv i sin egen utvecklingsprocess till välmående. Vi tillhandahåller både manliga och kvinnliga massörer.
Massagen är inte bara för dem som har problem med muskulaturen och rörelseapparaten utan massagen är för alla. Även om Du inte har några direkta problem hjälper massagen Dig med ökad blodcirkulation, minskar eller eliminerar huvudvärk, stärker immunförsvaret, sänker blodtrycket, ger ökad prestations- och återhämtningsförmåga m.m.

Alternativ till Företagsmassage:

Alternativ 1
Kroppshälsan kommer ut till Ert företag X-antal timmar per vecka/månad och ger personalen massage på plats. Kroppshälsan har med sig all utrustning och det enda företaget behöver tänka på är en plats att massera på under dagen, t.ex. ett omklädningsrum, kontor eller annat utrymme.
Ofta förläggs massagen med 25 min/ behandling men kan även utökas till 50 min om så önskas. Kroppshälsan arbetar med en onlinebokning som bokningssystem där de anställda bokar upp sina egna massagebehandlingar via dator, i-pad eller mobil.
Kostnaden med företagsmassage kan antingen vara att Ditt företag betalar all massage för sina anställda eller att massagen subventioneras. Vanligen vid subvention brukar den anställde betala 100 kr/25 min. behandling och företaget resterande summa. Fördelen vid subventionering är att personalen "själv betalar en del" av friskvården vilket gör dem delaktiga i sitt eget välmående. Detta innebär också att företaget kan ge mer friskvård till sina anställda vilket gynnar samtliga, på alla plan.

Fakturering till Ert företag sker efter avslutad månad med 20 dagar netto.

Alternativ 2
Personal på Ert företag bokar själv sin behandling på Kroppshälsans mottagning på sin fritid (före el. efter arbetstid) via vår onlinebokning. Personal kan då välja på klassisk svensk massage, avslappningsmassage eller Rosenmetoden. Efter varje behandlingstillfälle skriver Er personal på ett papper vilken behandling de fått som bifogas tillsammans med fakturan efter avslutad månad som fakturaunderlag.
Kostnaden med företagsmassage kan antingen vara att Ditt företag betalar all massage för sina anställda eller att massagen subventioneras. Vanligen vid subvention brukar den anställde betala 100 kr/ 25 min. behandling och företaget resterande summa. Vid subvention betalar den anställde sin summa direkt på Kroppshälsans mottagning och Ert företag fakturaras resterande summa. Fördelen vid subventionering är att personalen "själv betalar en del" av friskvården vilket gör dem delaktiga i sitt eget välmående. Detta innebär också att företaget kan ge mer friskvård till sina anställda vilket gynnar samtliga, på alla plan.

Fakturering till Ert företag sker efter avslutad månad med 20 dagar netto.

Alternativ 3
Detta alternativ är givetvis Ert eget. Kanske de andra två alternativen inte passar Er.
Möjligheterna är många och vi är mycket flexibla på Kroppshälsan.
Tillsammans finner vi lösningar som passar Ert företag bäst.