logo kopia

Wellnetkund

Kroppshälsan KAL är ansluten till Wellnet, friskvårdshuset på internet.
Läs mer om Wellnet på wellnet.se
Är Du redan som företagare ansluten till wellnet kan Dina anställda utnyttja Kroppshälsans utbud. Funderar Du med Ditt företag att ansluta Dig till Wellnet så kontaktar Du dem på telefonnummer 08-611 76 00 eller via hemsidan.
 
Avancerad portal som minskar administrationen och ger bättre kontroll
Wellnets tjänst bygger på en webbportal som är attraktiv, lättanvänd och inspirerande. Tjänsterna inkluderar bedömning och urval av friskvårds- och andra hälsotjänster, beställning och betalning av aktiviteter, administration, ekonomi, statistik och uppföljning. Liksom löpande kommunikation med arbetsgivares anställda. Wellnet är ett verktyg för att planera, genomföra, följa upp i första hand friskvårdssatsningar och i ett nästa steg ge möjlighet vidareutveckla hela företagets hälsoarbete.